• Prega i ajuda a les Vocacions


  22 d’abril- Jornada Vocacions Natives i Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions
 • Crida, resposta i Missió


  Presentació Jornada de Vocacions Natives i Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions
 • Missatge del Papa per les Vocacions


  "Escoltar, discenir, viure la crida del Senyor"
 • Què és Vocacions Natives?


  Una jornada de pregària i ajuda a les vocacions als Territoris de Missió
 • A qui ajuda Vocacions Natives?


  A 75.000 seminaristes i 6.500 novicis/es i 2000 formadors als territoris de missió
 • Com col•laborar?


  Amb un donatiu o amb una beca missionera per les Vocacions dels Territoris de Missió
 • Pregària Vocacional


  Recursos de pregària per l’oració diària a escoles i instituts

Vocacions Natives. El lema i el cartell

LEMA

"Quin goig...El millor indicador que una persona ha  descobert el tresor amagat, la seva pròpia vocació, és la pau interior que es reflecteix a la cara. És l'expressió de l'enamorat...Alguna cosa ha canviat en la seva vida. 

caminar: la vocació comporta el compromís de sortir d'un mateix per anar a trobar l'altre. Així ho fa el salmista: "Feliç el qui camina en la llei del Senyor" (Sl 119 [118]), "Continuaré caminant en presència del Senyor"  (Sl 116 [114-115). Vocació és viure la disponibilitat per "sortir" i anar a on l'Església envia. 

...amb tu!: "Qui ha estat cridat a la vida consagrada o al sacerdoci és conscient que Ell camina al costat i mai deixarà de ser el seu acompanyat, i que la vocació implica compartir la vida amb els altres, a l'estil de  Jesús, per mostrar el rostre de Déu. 

CARTELL

26 d'abril de 2015. En el dia del Bon Pastor, IV  Diumenge de Pasqua, l'Església celebra dues jornades amb referència explícita a la vocació d'especial consagració.

Cor Un cor que adquireix la forma d'unes mans orants. La crida vocacional es percep en el cor de cada persona, quan en el silenci de l'oració "toca" amb les seves mans el misteri de Déu.

Quin goig caminar  amb tu! Un lema que expressa el goig i l'alegria de posar-se en camí, a la trobada amb Déu i amb els altres.

OBJECTIUS

Pregar a l'amo dels sembrats perquè segueixi enviant molts obrers a la seva Església, i per donar-li gràcies per les vocacions al sacerdoci i a la vida consagrada que actualment es formen en seminaris i noviciats a tot el món. 

Suscitar en els joves disposicions adequades per escoltar la crida de Déu i disponibilitat per complir la seva voluntat. 

Promoure entre els fidels una eficaç col·laboració amb l'Obra Pontifícia de Sant Pere Apòstol, que atén les vocacions al sacerdoci i a la vida consagrada en els territoris de missió.

Obtenir fons i ajudes econòmiques per al sosteniment i la formació d'aquestes vocacions, a través del finançament de "Beques d'estudi". 
0 comentaris :

Publica un comentari a l'entrada

Ens agraden els comentaris constructius fets amb respecte!