• Prega i ajuda a les Vocacions


  22 d’abril- Jornada Vocacions Natives i Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions
 • Crida, resposta i Missió


  Presentació Jornada de Vocacions Natives i Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions
 • Missatge del Papa per les Vocacions


  "Escoltar, discenir, viure la crida del Senyor"
 • Què és Vocacions Natives?


  Una jornada de pregària i ajuda a les vocacions als Territoris de Missió
 • A qui ajuda Vocacions Natives?


  A 75.000 seminaristes i 6.500 novicis/es i 2000 formadors als territoris de missió
 • Com col•laborar?


  Amb un donatiu o amb una beca missionera per les Vocacions dels Territoris de Missió
 • Pregària Vocacional


  Recursos de pregària per l’oració diària a escoles i instituts

Obrint pas al DOMUND 2012

Els paquets preparats.
Al fons, un destí de l'animació missionera
Aquests dies, a la Delegació de Missions i OMP de Lleida, estem preparant els materials per parròquies, escoles, instituts, etc. etc.
Es tracta de material en paper, elaborat per les OMP amb la idea que serveixin per dinamitzar la dimensió missionera de les diòcesis. Aquests materials també és poden descarregar de la pàgina oficial de les OMP
A més a més, des d'aquest blog donarem a conéixer algun recurs més, aprofitant les eines que ens ofereix el "núvol".

Acabant d'endreçar...ara ja està net!
Des 1943, a Espanya es coneix per Domund aquesta jornada missionera. És una crida sobre la responsabilitat dels cristians en compartir la Bona Noticia arreu del món.
La Jornada Mundial de la Missió,  esdevé un moment destacat del  que ha de ser l'animació missionera habitual, integrada en al dinàmica de tot l'any;  dintre de les nostres comunitats.

0 comentaris :

Publica un comentari a l'entrada

Ens agraden els comentaris constructius fets amb respecte!