• Prega i ajuda a les Vocacions


  22 d’abril- Jornada Vocacions Natives i Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions
 • Crida, resposta i Missió


  Presentació Jornada de Vocacions Natives i Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions
 • Missatge del Papa per les Vocacions


  "Escoltar, discenir, viure la crida del Senyor"
 • Què és Vocacions Natives?


  Una jornada de pregària i ajuda a les vocacions als Territoris de Missió
 • A qui ajuda Vocacions Natives?


  A 75.000 seminaristes i 6.500 novicis/es i 2000 formadors als territoris de missió
 • Com col•laborar?


  Amb un donatiu o amb una beca missionera per les Vocacions dels Territoris de Missió
 • Pregària Vocacional


  Recursos de pregària per l’oració diària a escoles i instituts

Infància Missionera i els diners.


 Una de les accions que es fa des de la Infància Missionera és captar l'atenció vers les necessitats econòmiques de les poblacions més empobrides.

Per tant, una forma de col·laborar és econòmicament  Les aportacions econòmiques que es reben des d'arreu del món, són enviades als missioners i missioneres. Es divideixen en dues grans partides:

col·laboracions ordinaries, destinades al sosteniment dels territoris empobrits.
col·laboracions extraordinaries, per a construccions, vehicles, emergències i formació. 

La suma total enviada per la Infància missionera als territoris de Missió, l'any 2012 ha estat de 19.687.620$

Durant  l' Asamblea General de les Obres Missionals Pontificies a Roma celebrada del 7 al 12 de maig de 2012, es va aprovar la distribució de les ajudes obtingudes arreu del món. La Secretaría General de la Infància Missionera indica a Espanya els països i els projectes als que ha d'enviar els diners. 

Les aportacions recollides a Espanya durant el 2012, entregades als responsables de l'activitat missionera amb nens i adolescents van sumar un total de 2.387.193,52€

0 comentaris :

Publica un comentari a l'entrada

Ens agraden els comentaris constructius fets amb respecte!