• Prega i ajuda a les Vocacions


  22 d’abril- Jornada Vocacions Natives i Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions
 • Crida, resposta i Missió


  Presentació Jornada de Vocacions Natives i Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions
 • Missatge del Papa per les Vocacions


  "Escoltar, discenir, viure la crida del Senyor"
 • Què és Vocacions Natives?


  Una jornada de pregària i ajuda a les vocacions als Territoris de Missió
 • A qui ajuda Vocacions Natives?


  A 75.000 seminaristes i 6.500 novicis/es i 2000 formadors als territoris de missió
 • Com col•laborar?


  Amb un donatiu o amb una beca missionera per les Vocacions dels Territoris de Missió
 • Pregària Vocacional


  Recursos de pregària per l’oració diària a escoles i instituts

Dimecres, Amèrica


La Pasqua Missionera ens recorda avui el continent americà. Actualment, el 50% de catòlics, viuen a Amèrica; s'ha convertit en un punt de llum per a la fe del món sencer. D'allí en surten milers de missioners i missioneres per a d'altres llocs del món. Al mateix temps, no es poden deixar d'atendre, dins la mateixa Amèrica, immenses zones on el missatge de l'Evangeli no és conegut.
Per això, existeixen multitud de seminaris i noviciats que acullen i acompanyen a aquestes vocacions natives, de les que sorgiran missioneres que partiran a d'altres continents. El seu camí formatiu està ple d'entrebancs, sovint a causa de manca de recursos materials. Per això l'Obra de Sant Pere Apòstol té encomanada la tasca que no es perdi cap d'aquestes vocacions. 

Gràcies des d'Amèrica: Seminaristes des d' Amèrica ens agraeixen els ajudes que han rebut per a la seva formació. Podeu llegir el testimoni a Facebook 

0 comentaris :

Publica un comentari a l'entrada

Ens agraden els comentaris constructius fets amb respecte!