• Francesc a OMP


  Discurs a l’Assamblea OMP
 • Octubre 2019: Un mes missioner


  El Papa proposa celebrar un mes dedicat a la Missió en el centenari de Maximun Illud
 • Discurs del Cardenal Filoni a OMP


  "L’Evangeli mai està anunciat per complert. La missió és al cor de la fe"
 • Guia Compartir la Missió


  Propostes de Voluntariat Missioner i #VeranoMisión per a joves

Què ens diu el lema del DOMUND?

Fe + Caritat. La Fe i la Caritat, dues virtuts íntimament lligades.
La contemplació i l'acció estan cridades a coexistir i integrar-se. L'acollida de Déu, obrint la porta a la fe, orienta la promoció social, assolint la caritat. 

= Missió. L'obra de caritat més gran és anunciar la Bona Nova a aquell que no la coneix. L'anunci de l'Evangeli es converteix en una intervenció de promoció humana, de justícia amb els empobrits i d'acompanyament als desvalguts. 

 

0 comentaris :

Publica un comentari a l'entrada

Ens agraden els comentaris constructius fets amb respecte!