• Prega i ajuda a les Vocacions


  22 d’abril- Jornada Vocacions Natives i Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions
 • Crida, resposta i Missió


  Presentació Jornada de Vocacions Natives i Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions
 • Missatge del Papa per les Vocacions


  "Escoltar, discenir, viure la crida del Senyor"
 • Què és Vocacions Natives?


  Una jornada de pregària i ajuda a les vocacions als Territoris de Missió
 • A qui ajuda Vocacions Natives?


  A 75.000 seminaristes i 6.500 novicis/es i 2000 formadors als territoris de missió
 • Com col•laborar?


  Amb un donatiu o amb una beca missionera per les Vocacions dels Territoris de Missió
 • Pregària Vocacional


  Recursos de pregària per l’oració diària a escoles i instituts

Dos Sants Pares: "Missioners per vocació"

L'Església canonitza als Sants Pares Joan XXIII i Joan Pau II el mateix dia que es celebra a l'estat espanyol la Jornada de Vocacions Natives.

                 La Pasqua d'aquest any llueix d'una manera especial. Dos "missioners per vocació", els Sants Pares Joan XXIII i Joan Pau II, seran canonitzats el 27 d'abril, el mateix dia en el que es celebra la Jornada de les Vocacions Natives. 
Els sants Joan XXIII i Joan Pau II, van manifestar una especial sensibilitat vers l'obra missionera de l'església tal i com ho mostren les encícliques Princeps Pastorum, escrita per Joan XXIII, 1959, i Redemptoris Missio, 1990, de Joan Pau II.
Tots dos van donar suport a  l'Obra de Sant Pere Apòstol, fomentant, cuidant i ajudant les vocacions natives, veritable motor en el creixement de les comunitats cristianes als territoris de missió. 
               El contacte que tingueren amb les esglésies particulars, els va ajudar a valorar la riquesa de les diverses cultures, on sorgeixen els evangelitzadors adients, que transmeten la paraula de Déu als seus i els enriqueixen amb els sagraments. 
També nosaltres apostem pel desenvolupament de les Vocacions Natives, són les que millor poden transmetre l'alegria de l'Evangeli als seus propis pobles.

Joan XXIII:  “Arreu ens apressa la urgent necessitat de buscar la salvació de les ànimes en la millor forma possible; arreu sorgeix la crida “ajuda'ns!” (Ac 16,9) que arriba a les nostres oïdes” (PP, 3).
                      Article sobre Joan XXIII: "Amb visió de futur"

Joan Pau II: “En la diversitat de les cultures i la unitat fonamental de tota l'Església, el ministeri sacerdotal pot exercir ara de la manera més apta, a la idiosincràsia de cada poble. Queda encara molt camí per recórrer perquè el conjunt de les diòcesis pugui disposar de suficients sacerdots autòctons, i la presència dels missioners estrangers és encara indispensable” (Carta, 2)
                                               Article sobre Joan Pau II: "No tanquem el nostre cor".

Francesc: Davant la temptació de les comunitats de tancar-se en si mateixes... la missió ad gentes testimonia profèticament que la vida de l'Església i de les Esglésies és missió, i és missió universal”.
                            Article del Sant Pare Francesc per a la Jornada de la Pregaria per les vocacions: "Testimoni de veritat"

0 comentaris :

Publica un comentari a l'entrada

Ens agraden els comentaris constructius fets amb respecte!