• Prega i ajuda a les Vocacions


  22 d’abril- Jornada Vocacions Natives i Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions
 • Crida, resposta i Missió


  Presentació Jornada de Vocacions Natives i Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions
 • Missatge del Papa per les Vocacions


  "Escoltar, discenir, viure la crida del Senyor"
 • Què és Vocacions Natives?


  Una jornada de pregària i ajuda a les vocacions als Territoris de Missió
 • A qui ajuda Vocacions Natives?


  A 75.000 seminaristes i 6.500 novicis/es i 2000 formadors als territoris de missió
 • Com col•laborar?


  Amb un donatiu o amb una beca missionera per les Vocacions dels Territoris de Missió
 • Pregària Vocacional


  Recursos de pregària per l’oració diària a escoles i instituts

Què és vocacions natives

La Jornada de Vocacions Natives és un dia especial dedicat a la pregaria i la cooperació econòmica amb els joves que són cridats a la vocació sacerdotal o religiosa als territoris de missió.


En els territoris on es troben les esglésies més joves que encara estan en procés d'implantació i que són confiats a la Congregació de l'evangelització dels Pobles. Dins de les quatre Obres Pontifícies que depenen d'aquesta congregació, trobem la de Sant Pere Apòstol, responsable de la Jornada de les Vocacions Natives.A l'estat espanyol enguany es celebra el diumenge 27 d'abril, sota el lema "Missioners per vocació". Amb aquesta jornada s'intenta conscienciar de la importància d'ajuda als joves que ho necessiten, a complir la seva vocació en qualsevol lloc del món on hagi sorgit. Durant la jornada, es demana col·lecta que es destina a les vocacions natives. Però no es tracta només d'una jornada puntual, sino que durant tot l'any, l'Obra està en contacte amb els projectes que financia. La col·laboració econòmica està sempre oberta a través de beques d'estudis i donatius domiciliats.  

La importància de les Vocacions Natives

L'Evangeli no ha arrelat plenament en un cultura, si no ha suscitat en ella vocacions consagrades al Senyor, siguin al sacerdoci o la vida religiosa. Els dos Sants Pares que són canonitzats el mateix dia de la Jornada, van donar molta importància al naixement de vocacions a les esglésies més joves. Joan XXIII les considerava expressió de la maduresa eclesial, que pren el relleu als missioners i Joan Pau II demanava al Senyor "que ningú cridat al sacerdoci o a la vida religiosa en terres de missió, per manca de recursos materials o econòmics". 

0 comentaris :

Publica un comentari a l'entrada

Ens agraden els comentaris constructius fets amb respecte!