• Prega i ajuda a les Vocacions


  22 d’abril- Jornada Vocacions Natives i Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions
 • Crida, resposta i Missió


  Presentació Jornada de Vocacions Natives i Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions
 • Missatge del Papa per les Vocacions


  "Escoltar, discenir, viure la crida del Senyor"
 • Què és Vocacions Natives?


  Una jornada de pregària i ajuda a les vocacions als Territoris de Missió
 • A qui ajuda Vocacions Natives?


  A 75.000 seminaristes i 6.500 novicis/es i 2000 formadors als territoris de missió
 • Com col•laborar?


  Amb un donatiu o amb una beca missionera per les Vocacions dels Territoris de Missió
 • Pregària Vocacional


  Recursos de pregària per l’oració diària a escoles i instituts

Jornada per les Vocacions Natives. L'ABC

El proper 26 d'abril és una data important marcada al calendari: la Jornada de Pregaria per les Vocacions. Des de les OMP promovem especialment les vocacions en territoris de Missió. 
Us oferim les respostes a les preguntes més freqüents, que ens ajuden a posar en context de què parlem:

Què és la Jornada de Vocacions Natives?

És la Jornada dedicada a l'oració i la cooperació econòmica amb els joves que són cridats a la vocació sacerdotal o religiosa en els Territoris de Missió.
Ells i elles són la mostra de què l'Evangeli ha arrelat plenament en una cultura i té els seus fruits propis.
  
Per a què?

Molt sovint les vocacions que sorgeixen en els Territoris de Missió tenen serioses dificultats per seguir endavant en la seva formació per problemes econòmics. És freqüent que un jove africà no pugui pagar-se els estudis del seminari; pot succeir que un convent a Àsia amb prou feines pugui mantenir a les novícies que entren.
Sant Joan Pau II, conscient de la importància d'aquestes vocacions, animava l'Església a ajudar-los: "Demano al Senyor que ningú cridat al sacerdoci o a la vida religiosa en terres de missió quedi exclòs per manca de recursos materials o econòmics". És una nova oportunitat per viure la caritat cristiana.

Com va néixer?

Estefania i Joana Bigard, mare i filla, van llegir el 1889 una carta del bisbe francès de Nagasaki, en què explicava que els cristians japonesos, per por a la persecució, tenien por d'acostar-se als missioners estrangers; el que no passaria si els sacerdots fossin naturals del seu mateix país. Les dues laiques franceses comencen una gran activitat per implicar l'Església en el sosteniment de les vocacions en els Territoris de Missió. El Papa Pius XI va assumir aquesta iniciativa privada com a seva i de tota l'Església, i en 1922 li va donar el caràcter de "pontifícia".

Quan se celebra?

Vocacions Natives, Jornada promoguda per l'Obra de Sant Pere Apòstol, se celebra a Espanya l'últim diumenge d'abril per ajudar a que les vocacions natives no vegin frustrada la seva crida per falta de mitjans materials. Aquest any se celebra el 26 d'abril, i coincideix amb la 52 Jornada Mundial de Pregaria per les Vocacions.

Qui ho organitza?

L'Obra Pontifícia de Sant Pere Apòstol -una de les Obres Missionals Pontifícies (OMP) - és la institució que s'encarrega de fomentar la col•laboració amb les vocacions natives, a través d'aquesta Jornada i d'altres iniciatives diverses. Aquesta Obra sosté anualment  72.764  seminaristes i 6.620 novicis i novícies en el seu primer any canònic.

Com col•laborar?

L'ajuda econòmica pot realitzar-se a través de les col•lectes de les parròquies del 26 d'abril, i durant tot l'any a través de donatius domiciliats, "beques d'estudi" (completes o parcials) i
herències o llegats fets per a aquesta finalitat. L'Obra de Vocacions Natives també ressalta la importància de la cooperació espiritual, per exemple a través de l'oració.

0 comentaris :

Publica un comentari a l'entrada

Ens agraden els comentaris constructius fets amb respecte!