• JORNADA INFÀNCIA MISSIONERA 2018


  "Aventura’t a ser missioner"
 • QUÈ ÉS INFÀNCIA MISSIONERA?


  Una obra del Papa que cuida dels nens més necessitats a les missions
 • PRESENTACIÓ JORNADA INFÀNCIA MISSIONERA 2018


  "Aventura’t a ser missioner" Anastasio Gil presenta la Jornada
 • PARAULES DEL PAPA ALS NENS


  "Siguem sempre missioners"
 • A QUI AJUDA INFÀNCIA MISSIONERA?


  Recolça projectes a tot el món, d’educació, salut, protecció de vida i evangelització
 • DONATIUS INFÀNCIA MISSIONERA


  El teu donatiu és vital per molts nens. Col•labora!
 • SUBSCRIU-TE A GESTO


  Fem dels nens d’avui persones que volen estimar!
 • ANIMACIÓ MISSIONERA


  Recursos per l’animació missionera per nens
 • ANIMACIÓ MISSIONERA


  Recursos per l’animació missionera de joves
 • SUPERGESTO


  Revista missionera pels joves
 • BON NADAL


  OMP Espanya i les Delegacions de Missions us desitgem: Bon Nadal!
 • JORNADA INFÀNCIA MISSIONERA 2018


  ”Aventura’t a ser missioner!"
 • SUBSCRIU-TE A GESTO


  Fem dels nens d’avui persones que vulguin estimar!
 • ANIMACIÓ MISSIONERA


  Recursos per l’animació missionera dels nens
 • ANIMACIÓ MISSIONERA


  Recursos per l’animació missionera de joves
 • SUPERGESTO


  Revista missionera per joves
 • FELIZ NAVIDAD


  OMP España y las Delegaciones de Misiones les deseamos ¡Feliz Navidad!
 • JORNADA INFANCIA MISIONERA 2018


  'Atrévete a ser misionero"
 • SUSCRÍBETE A GESTO


  ¡Hagamos de los niños de hoy personas que quieran amar!
 • ANIMACIÓN MISIONERA


  Recursos para la animación misionera de niños
 • ANIMACIÓN MISIONERA


  Recursos para la animación misionera de jóvenes
 • SUPERGESTO


  Revista misionera para los jóvenes
 • ADVENT MISSIONER


  Recursos per viure l’Advent en clau missionera
 • SEMBRADORS D’ESTELS


  Sigues missioner i anuncia que Jesús neix per a tots
 • SUBSCRiU-TE A GESTO


  Fem dels nens d’avui persones que volen estimar!
 • ANIMACIÓ MISSIONERA


  Recursos per a l’animació missionera dels nens
 • ANIMACIÓ MISSIONERA


  Recursos per a l’animació missionera de joves
 • SUPERGESTO


  Revista missionera per als joves

Continuem coneixent la vida de Sant Antoni maria Claret, avui, coneixerem que va fer com a missioner Apostòlic a Catalunya i Canàries


Missioner Apostòlic a Catalunya i Canàries


De nou a Catalunya, se li confia la parròquia de Viladrau. En estar aquesta ben atesa, pot desplaçar-se per donar missions i exercicis en poblacions properes. El seu bisbe, coneixedor de la vocació claretiana i dels fruits de la seva predicació, li deixa lliure de tot lligam parroquial per poder evangelitzar de poble en poble. Pel desig de comunió amb la Jerarquia i per les facultats pastorals que comportava, va sol·licitar a Propaganda Fide el títol de "Missioner Apostòlic", que ell va omplir de contingut espiritual i apostòlic.

Va recórrer pràcticament tota Catalunya de 1843 a 1847, predicant la Paraula de Déu, sempre a peu, sense acceptar diners ni regals pel seu ministeri. Li movia a això la imitació de Jesucrist. Malgrat la seva neutralitat política, aviat anava a sofrir persecucions per part dels governants, i calúmnies dels qui combatien la fe.

Però Sant Antonio María Claret no anava a ser només predicador incansable de missions al poble i d'exercicis a sacerdots i religioses. Aviat va descobrint altres mitjans de apostolado més eficaços: va publicar devocionarios, petits opuscles dirigits a sacerdots, religioses, nens, joves, casades, pares de família...; va fundar la Llibreria Religiosa en 1848, que en dos anys va llançar 2.811.000 exemplars de llibres, 2.059.500 opuscles i 4.249.200 fulles volants.

Com a mitjà eficaç de perseverança i progrés en la vida cristiana funda o potencia Confraries, entre elles la Germanor del Santíssim i Immaculat Cor de María, que va anar la bestreta de les "religioses a les seves cases" o "filles del Santíssim i Immaculat Cor de María", que amb el temps arribarà a ser l'Institut Secular "Filiació Cordimariana". 

En ser-li impossible predicar a Catalunya per la rebel·lió armada, el seu bisbe ho va enviar a les Canàries. De febrer de 1848 a maig de 1849 va recórrer les illes. Aviat i familiarment se li va començar a cridar "el Padrito". Tan popular es va fer que és copatrono de la diòcesi dels Palmells amb la Verge del Pi.

0 comentaris :

Publica un comentari a l'entrada

Ens agraden els comentaris constructius fets amb respecte!