• Prega i ajuda a les Vocacions


  22 d’abril- Jornada Vocacions Natives i Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions
 • Crida, resposta i Missió


  Presentació Jornada de Vocacions Natives i Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions
 • Missatge del Papa per les Vocacions


  "Escoltar, discenir, viure la crida del Senyor"
 • Què és Vocacions Natives?


  Una jornada de pregària i ajuda a les vocacions als Territoris de Missió
 • A qui ajuda Vocacions Natives?


  A 75.000 seminaristes i 6.500 novicis/es i 2000 formadors als territoris de missió
 • Com col•laborar?


  Amb un donatiu o amb una beca missionera per les Vocacions dels Territoris de Missió
 • Pregària Vocacional


  Recursos de pregària per l’oració diària a escoles i instituts

Continuem coneixent la vida de Sant Antoni maria Claret, avui, coneixerem que va fer com a missioner Apostòlic a Catalunya i Canàries


Missioner Apostòlic a Catalunya i Canàries


De nou a Catalunya, se li confia la parròquia de Viladrau. En estar aquesta ben atesa, pot desplaçar-se per donar missions i exercicis en poblacions properes. El seu bisbe, coneixedor de la vocació claretiana i dels fruits de la seva predicació, li deixa lliure de tot lligam parroquial per poder evangelitzar de poble en poble. Pel desig de comunió amb la Jerarquia i per les facultats pastorals que comportava, va sol·licitar a Propaganda Fide el títol de "Missioner Apostòlic", que ell va omplir de contingut espiritual i apostòlic.

Va recórrer pràcticament tota Catalunya de 1843 a 1847, predicant la Paraula de Déu, sempre a peu, sense acceptar diners ni regals pel seu ministeri. Li movia a això la imitació de Jesucrist. Malgrat la seva neutralitat política, aviat anava a sofrir persecucions per part dels governants, i calúmnies dels qui combatien la fe.

Però Sant Antonio María Claret no anava a ser només predicador incansable de missions al poble i d'exercicis a sacerdots i religioses. Aviat va descobrint altres mitjans de apostolado més eficaços: va publicar devocionarios, petits opuscles dirigits a sacerdots, religioses, nens, joves, casades, pares de família...; va fundar la Llibreria Religiosa en 1848, que en dos anys va llançar 2.811.000 exemplars de llibres, 2.059.500 opuscles i 4.249.200 fulles volants.

Com a mitjà eficaç de perseverança i progrés en la vida cristiana funda o potencia Confraries, entre elles la Germanor del Santíssim i Immaculat Cor de María, que va anar la bestreta de les "religioses a les seves cases" o "filles del Santíssim i Immaculat Cor de María", que amb el temps arribarà a ser l'Institut Secular "Filiació Cordimariana". 

En ser-li impossible predicar a Catalunya per la rebel·lió armada, el seu bisbe ho va enviar a les Canàries. De febrer de 1848 a maig de 1849 va recórrer les illes. Aviat i familiarment se li va començar a cridar "el Padrito". Tan popular es va fer que és copatrono de la diòcesi dels Palmells amb la Verge del Pi.

0 comentaris :

Publica un comentari a l'entrada

Ens agraden els comentaris constructius fets amb respecte!