• MISSATGE JORNADA MUNDIAL DE LES MISSIONS 2018


  “Amb els joves, portem l’Evangeli a tothom” Francesc - DOMUND 2018
 • Guia Compartir la Missió 2018


  Propostes de voluntariat missioner per a joves
 • ANIMACIÓ MISSIONERA


  Recursos per l’animació missionera de joves
 • SUPERGESTO


  Revista missionera pels joves
 • GESTO


  Revista missionera pels nens
 • REVISTA MISIONEROS


  Revista missionera per a adults que recull l’actualitat missionera de l’Església
 • SEMANA ESPANYOLA DE MISSIONOLOGIA


  "Misión y redes" Burgos del 2 al 5 de juliol de 2018
 • CURS D’ESTIU DE MISSIONOLOGIA 2018


  "El Espíritu nos impulsa por los caminos de la Misión" Segovia del 25 al 30 de juny
 • MISSATGE JORNADA MUNDIAL DE LES MISSIONS 2018


  “Amb els joves, portem l’Evangeli a tots” Francesc - DOMUND 2018
 • Guia Compartir la Missió 2018


  Propostes de voluntariat missioner per joves
 • ANIMACIÓ MISSIONERA


  Recursos per l’animació missionera de joves
 • SUPERGESTO


  Revista missionera pels joves
 • GESTO


  Revista missionera pels nens
 • REVISTA MISIONEROS


  Revista missionera per adults que recull l’actualitat missionera de l’Església
 • Prega i ajuda a les Vocacions


  22 d’abril- Jornada Vocacions Natives i Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions
 • Crida, resposta i Missió


  Presentació Jornada de Vocacions Natives i Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions
 • Missatge del Papa per les Vocacions


  "Escoltar, discenir, viure la crida del Senyor"
 • Què és Vocacions Natives?


  Una jornada de pregària i ajuda a les vocacions als Territoris de Missió
 • A qui ajuda Vocacions Natives?


  A 75.000 seminaristes i 6.500 novicis/es i 2000 formadors als territoris de missió
 • Com col•laborar?


  Amb un donatiu o amb una beca missionera per les Vocacions dels Territoris de Missió
 • Pregària Vocacional


  Recursos de pregària per l’oració diària a escoles i instituts

Els nens ajuden els nens (II)

Acabem de celebrar la Jornada de la Infància Missionera. Com diu el lema que inspira aquest moviment d'abast mundial; els nens ajuden els nens. Les escoles del nostre Bisbat aposten per aquest ideal. Mestres i professors, des dels equips Pastorals dels col·legis,  fan una tasca de sensibilització vers els empobrits. I això ho expressen de diferents formes. Us anem oferint una sèrie d'articles, en els que diferents col·legis ens mostren com treballen la realitat missionera amb els nens i nenes. 

La Missió evangelitzadora de les Dominiques de l'Anunciata

La Congregació de Dominiques de l’Anunciata, fundada per Sant Francesc Coll l’any 1856, exerceix la missió evangelitzadora a Lleida des de l’any 1860.
 Des de la força profètica del carisma de Sant Domènec i del seu Fundador, que centraren la seva vida en la contemplació i l’anunci de la Bona Nova, les Dominiques de l’Anunciata renoven el seu dinamisme apostòlic en diversos camps de missió: Educativa, “Ad gentes”, Parroquial, Sanitària, Cases d’Espiritualitat i d’Acolliment.
Si bé la Congregació fa evident el seu esperit missioner en tota l’activitat apostòlica arreu dels quatre continents on és present, fent-se ressò del desig del P. Coll que s’expandís arreu del món, i procurant atenció a les necessitats de la humanitat, se’n destaca el de caràcter prioritari en els països de més recent fundació, dintre de la pastoral, de la sanitat, de l’educació i animació rural.
El primer continent en rebre la mirada d’expansió fou l’americà, seguit de l’africà i de l’asiàtic. Fou el país d’Argentina, l’any 1909, el privilegiat d’Amèrica del Sur on s’establí la primera comunitat de dominiques de l’Anunciata, seguit de l’Uruguai, Perú, Xile, Brasil i Paraguai, i que en l’actualitat s’hi conten un total de 27 comunitats. Amèrica Central amb El Salvador i Nicaragua, l’any 1949, seguits de Guatemala, Costa Rica i Mèxic, essent 18 el nombre de comunitats.

Foto: d'Anna Escur, Camerún
Al continent africà s’establí la primera comunitat al país de Rwanda l’any 1969. A continuació es feren fundacions a Costa d’Ivori, Cameroun i Benin. Són 11 les comunitats distribuïdes en aquests països.
L’any 1988 es féu la primera fundació al continent asiàtic, a Manila, la capital de Filipines, i en l’actualitat hi ha establertes 3 comunitats en el país. Cal fer una menció especial del darrer esdeveniment, molt gratificant per tota la Congregació, de la recent fundació al Vietnam amb data 12 de setembre d’aquest any 2013. Quatres Germanes formen la comunitat: una mexicana, una filipina i dues vietnamites. També compten amb un grup d’aspirants a la vida religiosa.
Totes les comunitats esmentades són plurinacionals, doncs estan formades per Germanes de diferents cultures i països que tenen viva consciència de la seva responsabilitat en la difusió de l’Evangeli en el lloc on són assignades. 
La responsabilitat en els diversos camps de tota l’activitat missionera (sanitària, educació, formació a diferents col·lectius, administració, obres socials...) recau normalment en les Germanes de la Congregació, però el treball es fa conjuntament amb personal del propi país. També es compta amb l’ajuda d’infermeres i voluntaris que col·laboren en els diversos camps de la missió per temps determinats en cada cas. La noia lleidatana Anna Escur féu una estada a Ruli (Rwanda) dintre de l’any 2007, que plasmà en un calendari editat aquí a Lleida, i posteriorment féu un voluntariat d’11 mesos a l’hospital de la nostra missió de Djunang, del Cameroun.
En els centres FEDAC (Fundació Privada Educativa Dominiques Anunciata Pare Coll) es contribueix en el camp missioner d’acord amb el seu Projecte Educatiu, on es programen les campanyes solidàries amb les seves particularitats. També s’hi col·labora amb beques, apadrinaments... i, amb casos o circumstàncies d’extrema necessitat, la solidaritat s’hi fa ben evident. Lògicament, les aportacions econòmiques es distribueixen a través dels compromisos missioners que tenen contrets les Províncies religioses de la Congregació.
Les perspectives de futur són plenes d’esperança. La projecció missionera de grans dimensions que s’hi va fent fa preveure la seguretat de la continuïtat missionera, malgrat es pugui veure truncada per algun fet o situació inesperada. És molt gratificant la formació massiva a col·lectius d’infants i joves en el camp de l’educació integral i evangelitzadora, d’atenció molt acurada i especialitzada en el camp sanitari, d’ajuda i formació de dones en el camp rural i domèstic, i tantes altres que es podrien anar especificant.


0 comentaris :

Publica un comentari a l'entrada

Ens agraden els comentaris constructius fets amb respecte!